W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

Uprzejmie informujemy, że 20 września br. dokonane zostały zmiany we władzach Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie sp. z o.o. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki reprezentowanego przez Burmistrza Wołomina Elżbietę Radwan w skład Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie powołani zostali:

Marek Krzystyniak – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Alicja Gawrońska, Mariusz Henryk Szostak, Paweł Frasunkiewicz oraz Krzysztof Jusiński – na członków Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza w nowym składzie zebrała się 20 września na pierwszym posiedzeniu i  - w związku z upływem kadencji dotychczasowego Prezesa Zarządu ZEC Pana Pawła Królaka – powołała na to stanowisko Pana Karola Ciepielewskiego.

Pan Karol Ciepielewski do tej pory był odpowiedzialny za nadzór właścicielski w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

 

Na ręce Pana Pawła Królaka Rada Nadzorcza składa serdeczne podziękowania za jego dotychczasową pracę na rzecz wołomińskiego Zakładu Energetyki Cieplnej.