W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że włączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00. Zgłoszenia prosimy kierować elektronicznie na adres: eksploatacja@zec.wolomin.pl lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49. Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

Uprzejmie informujemy, że 20 września br. dokonane zostały zmiany we władzach Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie sp. z o.o. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki reprezentowanego przez Burmistrza Wołomina Elżbietę Radwan w skład Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie powołani zostali:

Marek Krzystyniak – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Alicja Gawrońska, Mariusz Henryk Szostak, Paweł Frasunkiewicz oraz Krzysztof Jusiński – na członków Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza w nowym składzie zebrała się 20 września na pierwszym posiedzeniu i  - w związku z upływem kadencji dotychczasowego Prezesa Zarządu ZEC Pana Pawła Królaka – powołała na to stanowisko Pana Karola Ciepielewskiego.

Pan Karol Ciepielewski do tej pory był odpowiedzialny za nadzór właścicielski w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

 

Na ręce Pana Pawła Królaka Rada Nadzorcza składa serdeczne podziękowania za jego dotychczasową pracę na rzecz wołomińskiego Zakładu Energetyki Cieplnej.

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112