• Najnowsze informacje i ogłoszenia
    Najnowsze informacje i ogłoszenia

foto

Źródło zdjęcia: ZEC W WOŁOMINIE

Ze względu na ciągle rosnące ceny węgla ZEC w Wołominie sp. z o.o. z dniem 15.10.2022 r. wprowadza zatwierdzoną przez decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmianę XVI taryfy dla ciepła.

W związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i odbiorców wrażliwych, którzy do dnia 11.10.2022 r. złożyli oświadczenie o zastosowaniu uśrednionej ceny energii cieplnej z rekompensatą zostanie zastosowana niższa cena za zużyte ciepło w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r.

Obecna taryfa dla ciepła będzie obowiązywać do 31.03.2023 r.

 

Ważne dokumenty:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - LINK
Najczęściej zadawane pytania do ustawy z dnia 15.09.2022 - LINK
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.43.4.2022.336.XVIzm3.ESz z dnia 30 września 2022 r. - LINK

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117
te. 532 565 748

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112