• Najnowsze informacje i ogłoszenia
    Najnowsze informacje i ogłoszenia

Historia powstania infrastruktury wołomińskiej ciepłowni sięga lat wcześniejszych, bo aż 1979 roku. To wtedy na zlecenie dyrekcji rozbudowy miasta Warszawy - Północ zaczęły powstawać pierwsze fundamenty i budynki należące do ciepłowni. Zaplanowana na ten czas inwestycja trwała, aż do 1986 roku i mimo hucznych zapowiedzi zakończyła się jedynie na dwóch, zamiast czterech słynnych kotłach „WR - 25”. Nadzór nad rozwojem zakładu sprawowało wówczas Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Warszawie.
IMG 8707 25p

Transformacja, zmiany polityczne oraz dynamiczny rozwój lokalnych samorządów sprawiły, że ciepłownia w 1993 roku na mocy uchwały Rady Warszawy została przekazana gminie Wołomin. Tak oficjalnie powstał Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie przekształcony następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i istniejącą dzisiejszą nazwą przedsiębiorstwa.
Na początku lat 90. zakład dysponował niespełna 7 km siecią ciepłowniczą, która ogrzewała obiekty o łącznej mocy 18 MW. Wartością dodaną i nowością tamtego okresu była zabudowa kotła olejowo - gazowego „KOG 6” o mocy nominalnej 6MW zintegrowanego z palnikiem niemieckiej firmy Weishaupt. Wejście w XXI wiek to zdecydowany przełom technologiczny w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie. Wprowadzenie kompleksowej automatyzacji i instalacja monitoringów ciepłowniczych pozwoliło na szybki rozwój. Wdrożone systemy i nowoczesne urządzenia telemetryczne umożliwiały zdalną transmisję parametrów oraz danych ze wszystkich liczników ciepła. Zaczął funkcjonować także zaawansowany system rozliczeń finansowo - księgowych.

W 2007 roku na terenie ZEC powstała przełomowa inwestycja - farma solarna składająca się z ponad 200 kolektorów słonecznych o powierzchni 380 m2. Panele zapewniały wstępne podgrzewanie wody w instalacji grzewczej. Była to jedna z największych innowacji tego typu na Mazowszu. Całkowita moc kolektorów wynosiła ok. 304 tysiące kW. Kolejne lata przyniosły istotne i wymierne zmiany z perspektywy odbiorcy indywidualnego. Dokonano likwidacji 5 węzłów grupowych na osiedlach Lipińska, Kobyłkowska i Słoneczna, a co za tym poszło zlikwidowano wyjątkowo awaryjne i niebezpieczne piecyki gazowe w lokalach mieszkalnych. Powstały dwufunkcyjne, węzły cieplne przystosowane do produkcji wody użytkowej. Efektem było zdemontowanie przez Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego prawie 1700 feralnych pieców z tak zwaną „gasnącą świeczką”. Takie porozumienie SBM i ZEC doprowadziło do znaczącej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców bloków wielorodzinnych.

W przeciągu ostatnich trzech dekad nieustająco trwały modernizacje kotłów z dostosowaniem do coraz to bardziej rozwijającej się technologii przesyłu ciepła systemowego. Zwiększała się również długość i jakość magistrali ciepłowniczej, co w 2015 roku zaowocowało już ponad 43 kilometrami sieci i mocy zamówionej o wartości 60 MW. Stan na rok 2023 to pond 50 kilometrów sieci i mocy 50 MW. Mniejsza wartość poboru jest wynikiem dokonywanych przez mieszkańców termomodernizacji budynków, oszczędności oraz ocieplenia klimatu i zmian atmosferycznych. Ważnym elementem infrastruktury i funkcjonowania przedsiębiorstwa była w 2015 roku budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW. Układ wyposażony został w 20 paneli i system monitoringu produkcji energii z instalacji w czasie rzeczywistym.

Dzisiaj ZEC w Wołominie zarządzany przez prezesa Karola Ciepielewskiego to nowoczesna i rentowna spółka miejska wytwarzająca ciepło systemowe dla kilkunastu tysięcy odbiorców na terenie gminy. Ilość zainstalowanych węzłów przekroczyła już liczbę 712 sztuk! Spółka zaopatruje w ciepło osiedla mieszkalne administrowane przez SBM, budynki komunalne, szkoły i przedszkola, budownictwo jedno i wielorodzinne oraz infrastrukturę użyteczności publicznej, instytucje i firmy prywatne.

Każdego roku zakład modernizowany jest również pod kątem wymogów klimatyczno – ekologicznych narzuconych przez dyrektywy Unii Europejskiej, związanych z normami emisji zanieczyszczeń. Plany rozwoju przedsiębiorstwa oraz  działania władz lokalnych ukierunkowane są w stronę rozproszonych źródeł energii cieplnej m.in. złóż geotermalnych czy pomp ciepła . Kolejną ważną kwestią jest ciągła poprawa jakości powietrza i gospodarka niskoemisyjna. Do głównych celów na lata 2023 – 2025 należeć będzie: przyłączanie do sieci nowych obiektów, remonty i wymiana nieefektywnych węzłów, rozpoczęcie budowy kogeneracji gazowej w czterech lokalizacjach na terenie miasta oraz zmniejszenie wykorzystania miału węglowego.

Z okazji jubileuszy 30 - lecia istnienia Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie powstało nowe logo spółki nawiązujące swoją symboliką do mitycznego ptaka będącego znakiem słońca i alegorią odrodzenia.
IMG 8622 25p

Opracowanie: JP

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119