• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Zapytanie cenowe ws. wymiany sklepienia zapłonowego kotła węglowego WR-25

ZNAK SPRAWY DWE/08/05/2023

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę sklepienia zapłonowego kotła węglowego WR-25.

Postępowanie prowadzone w trybie Zapytania Cenowego wg Regulaminu Udzielania Zamówień.

Termin składania ofert upływa 16.06.2023r. o godzinie 11:00.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2023r r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

Materiały przetargowe (Zapytanie cenowe wraz z załącznikami) dostępne do pobrania poniżej w załączeniu.

 

2023.06.15 - Uzuełnienie 1
-------------------------------

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w związku z wystąpieniem Oferentów z zapytaniami, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Bardzo proszę o przesłanie dokumentacji sklepienia zapłonowego kotła WR-25 wraz z wymiarami prefabrykatów.

Odpowiedź 1: Sklepienie zapłonowe kotła WR-25 wykonane jest w technologii prefabrykatów o wymiarach 240x340x150 mm. Zgodnie z Zapytaniem Cenowym, pkt II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagamy aby sklepienie zostało wykonane z kształtek umożliwiających przeprowadzenie punktowej naprawy bez konieczności rozbierania całej konstrukcji. Wymiary kształtek powinny pozwolić na ich swobodne wniesienie do środka kotła za pomocą drzwi rewizyjnych.

 

2023.06.20 - Informacja z otwarcia ofert
-----------------------------------------------

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę100 000 (netto)

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer ofert Wykonawca Wartość ogółem netto Wartość ogółem brutto
1.

Przedsiębiorstwo Budowlane JAMBUD 3 Danuta Jamer
Ul. Sportowa 23/10
41-608 Świętochłowice

95 000 zł

116 850 zł

2.

BUDIREM Zakład Budownictwa i Remontów Rafał Aleksander Wasita S.C.
Ul. Lubelska 69/71
26-600 Radom

93 500 zł

115 005 zł

 

2023.06.27 - Informacja o wyborze oferty
-----------------------------------------------

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę BUDIREM Zakład Budownictwa i Remontów Rafał Aleksander Wasita S.C.

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty Wykonawca*

Kryterium 1
Cena
Wartość z oferty netto

Kryterium 1
Cena
Wartość z oferty brutto

Kryterium 1
Cena oferty – waga 100%
Przyznana punktacja

Łączna punktacja
1.

Przedsiębiorstwo Budowlane JAMBUD 3 Danuta Jamer
Ul. Sportowa 23/10
41-608 Świętochłowice

95 000 zł

116 850 zł

98,4 pkt.

98,4 pkt.

2.

BUDIREM Zakład Budownictwa i Remontów Rafał Aleksander Wasita S.C.
Ul. Lubelska 69/71
26-600 Radom

93 500 zł

 

115 005 zł

100 pkt.

100 pkt.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117
te. 532 565 748

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 112