• Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach
    Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Zapytanie ofertowe ws. modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

ZNAK SPRAWY – DOŚ/18/2023

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w ZEC w Wołominie.

Termin składania ofert upływa 02.10.2023 r. o godzinie 11:00 05.10.2023r. o godznie 9:00.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2023 r. o godzinie 12:00 05.10.2023r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego.

Dokumentacja postępowania (Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami) dostępna do pobrania poniżej w załączeniu.

 

27.09.2023 - Uzupełnienie nr 1
-----------------------------------------
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z pytaniami, udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy zakres oferty ma uwzględniać utylizację istniejących starych urządzeń SUW ?
Odp. Zakres oferty ma uwzględniać utylizację istniejących starych urządzeń.

Pyt. 2 Ponieważ CIP membran osmotycznych odbywa się rzadko 1 lub 2 razy do roku czy dopuszczają Państwo zastosowanie jednego wspólnego bloku CIP do dwóch jednostek odwróconej osmozy ?
Odp. Dopuszczamy możliwość zastosowania jednego wspólnego bloku CIP dla dwóch jednostek odwróconej osmozy.

Pyt. 3 Czy próg przewodności wody po RO < 10 uS/cm jest obligatoryjny oraz czy dopuszczają Państwo próg np. < 30 uS/cm który nadal spełnia normę PN85/ C-04601 dla wody ciepłowniczej. Nadmieniamy, że po stacji odgazowania próżniowego dozują Państwo siarczany które w znaczący sposób i tak podnoszą przewodność wody uzupełniającej najprawdopodobniej do poziomu około 70…100 uS/cm co nadal jest wartością właściwą z punktu widzenia normy ciepłowniczej.
Odp. Dopuszczamy możliwość utrzymania przewodności wody po RO < 20 uS/cm.

Pyt. 4. Prosimy o przesłanie wzoru oświadczenia o którym mowa w punkcie 5e Zapytania ofertowego.
Odp. Oświadczenie stanowi załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia do pobrania w załączeniu.

Pyt. 5 Prosimy o wyjaśnienie kwestii kosztów po stronie Wykonawcy opisanych w PFU jak niżej ?
Odp. Koszty pracowników komisji rozruchowej nie będą obciążać Wykonawcy.

Pyt. 6 Ze względu na powyższe pytania oraz możliwość udzielenia odpowiedzi do 2 dni przed terminem składania ofert prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 1 dzień.
Odp. Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

 

27.09.2023 - Uzupełnienie nr 2
----------------------------------

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z pytaniami, udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 -Prosimy o przesłanie wzoru oświadczenia o którym mowa w punkcie 5 h Zapytania ofertowego.
Odp. Oświadczenie stanowi załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia do pobrania w załączeniu.

29.09.2023 - Uzupełnienie nr 3
----------------------------------

W związku w prośbą jednego z oferentów o przedłużenie terminu składania ofert Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. przychyla się do prośby i wydłuża termin składania ofert do dnia 05.10.2023 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 05.10.2023 r. o godz. 9.30.
 

04.10.2023 - Uzupełnienie nr 4
---------------------------------

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w związku z wystąpieniem jednego z Oferentów z pytaniami, udziela następujących odpowiedzi:
Pyt. 1 Czy akceptujecie Państwo zastosowanie stacji zmiękczania wody zbudowanej na zbiornikach kompozytowych z zaworem wielodrogowym zamontowanym na zbiorniku przy złożeniu zachowania wydajność oraz pojemność jonowowymiennej identycznej jak stacji zmiękczania wody opisanej w PFU ?
Odp. Akceptujemy zastosowanie układu zmiękczania wody zbudowanego na zbiornikach kompozytowych z zaworem wielodrogowym zamontowanym na zbiorniku, pod warunkiem zachowania wydajności oraz pojemności jonowymiennej zgodnej z PFU.

 

06.10.2023 - Informacja z otwarcia ofert
-----------------------------------------------

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Oferent Wartość netto Wartość brutto
1. Eurowater Sp. z o.o. 279 544,00 zł 343 839,12 zł
2. HYDROTECHNIKA Sp. z o.o. 510 000,00 zł 627 300,00 zł
3. Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. 489 000,00 zł 601 470,00 zł

 

16.10.2023 - Informacja o wyborze oferty
----------------------------------------------

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez Eurowater Sp. z o.o.

Zestawienie ofert i przyznanej punktacji:

Lp. Nazwa firmy

Wartość netto

Wartość brutto

Kryterium Referencje – 95% Kryterium Cena – 100% Łącznie punkty
1 Eurowater Sp. z o.o. 279 544,00 zł 343 839,12 zł 5 95,00 100,00
2 HYDROTECHNIKA Sp. z o.o. 510 000,00 zł 627 300,00 zł 2,5 52,07 54,57
3 Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. 489 000,00 zł 601 470,00 zł 3,75 54,31 58,06

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119