W związku z uruchomieniem usługi e-Korespondecja przez ZEC w Wołominie zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Strefa Klienta - eKorespondencja

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja kotła WR-25 014 nr 2 w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej i obniżenia mocy do 22,2 MW” została wybrana oferta firmy:

Andrzej Fabisiak Zakład Remontowy Kotłów Centralnego Ogrzewania i Urządzeń Kotłowych
02-266 Warszawa, ul. Sycowska 54

w konsorcjum z firmą
Integrator Jerzy Orlikowski, Jarosław Kurkowski
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 42 lok.224

Cena łączna netto: 341 000,00zł
Kwota podatku VAT: 78 430,00 zł
Cena łączna brutto: 419 430,00 zł

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20210120002-WO.pdf)20210120002-WO.pdf59 kB